Spare Hot-Swap Back Plane FUP8X35HSBP

8x3.5in for Intel® Server Chassis P4000 Family
0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare Hot-Swap Back Plane FUP8X35HSBP (8x3.5" for FUP8X35HSDK for use in Intel® Server Chassis P4000 Family)
  • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Hot-Swap Back Plane FUP8X35HSBP (8x3.5IN for Intel® Server Chassis P4000 Family), Single

  • MM# 916353
  • Mã đặt hàng FUP8X35HSBP

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000S

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® P4000XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 52803

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55507
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55508
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 55509

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55516
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55524
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55525
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55526
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55527

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 55534

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55854
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55856
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55860
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55862
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55866
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55870
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHDN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55872
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55874
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55876
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal 55878
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55880
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55882
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal 55884
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55886
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55888
Khung vỏ máy chủ Intel® P4308XXMFGN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55892
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55894

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.