1U Heat Sink FXXCA91X91HS

Cu/Al 91mmx91mm

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare Cu/Al heatsink FXXCA91X91HS (Rear Heat Sink)

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U Heat Sink FXXCA91X91HS (Cu/Al 91mmx91mm), Single

  • Mã đặt hàng FXXCA91X91HS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.