1U Heat Sink FXXCA84X106HS

Cu/Al 84mmx106mm

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare Heat Sink for Intel Compute Modules

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U Heat Sink FXXCA84X106HS (Cu/Al 84mmx106mm), Single

  • OrderingCode FXXCA84X106HS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECC Varies By Product
  • PCode Varies By Product
  • HTS Varies By Product

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.