Spare Hot Swap Backplane FUP4X35HSBP

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 3.5" Hot Swap Backplane spare (for P4304 server chassis)

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Hot Swap Backplane FUP4X35HSBP, Single

  • MM# 913595
  • Mã đặt hàng FUP4X35HSBP

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000S

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® P4000XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 52860
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal 52864
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 52866
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHCN Discontinued 4U Pedestal 52870
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal 52872
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal 52874
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal 52876

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1150 55661

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCN Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55671
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCNR Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 55677

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55986
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55988
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55992
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 55994
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 55998
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56002
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHDN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56004
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 56014
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal 56016
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56018
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDR Discontinued 4U Rack or Pedestal 56020
Khung vỏ máy chủ Intel® P4308XXMFGN Discontinued 4U Rack or Pedestal 56024
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFGR Discontinued 4U Rack or Pedestal 56026

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.