Spare Hot Swap Backplane FR1304HSBP

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Hot Swap Backplane Spare for R1300 family of Systems

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Hot Swap Backplane FR1304HSBP, Single

  • Mã đặt hàng FR1304HSBP

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4DC Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4GS9 Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SHFN Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GC Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4GS Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4OC Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4TC Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.