Front Panel Board FFPANEL

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare Front Panel board for R1XXX, R2XXX, P4XXX chassis and systems

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Front Panel Board FFPANEL, Single

  • MM# 911682
  • Mã đặt hàng FFPANEL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8531200040

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000S

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXSFCN Discontinued 4U Pedestal 62632
Intel® Server Chassis P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal 62634
Intel® Server Chassis P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 62636
Intel® Server Chassis P4304XXSFEN Discontinued 4U Pedestal 62638
Intel® Server Chassis P4304XXSHCN Discontinued 4U Pedestal 62640
Intel® Server Chassis P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal 62642
Intel® Server Chassis P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal 62644
Intel® Server Chassis P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal 62646

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304BTLSFCN Q2'11 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 66553
Intel® Server System P4304BTLSFCNR Q2'12 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 66555
Intel® Server System P4304BTLSHCN Q2'11 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 66557
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Q2'12 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 66563
Intel® Server System P4304BTSSFCN Q2'11 Discontinued microATX 4U Pedestal LGA1155 66565
Intel® Server System P4304BTSSFCNR Q2'12 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1155 66567

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.