Spare 3.5in Hot-Swap HDD Carriers FXX35HSADPB

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 3.5” HDD Hot Swap carrier spares for either R1300, R2300, or P4300 chassis

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare 3.5in Hot-Swap HDD Carriers FXX35HSADPB, Single

  • Mã đặt hàng FXX35HSADPB

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.