Electrical Spares Kit FUPSESK

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Chassis Maintenance Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q2'11
  • Các hạng mục kèm theo Includes: (1) Front Panel Cable, 920mm, (1) USB Cable, one 2x5 pin header to two USB type A female headers, 950mm, (1) 200mm intrusion cable, (3) 150mm SATA power cables, (1) 600mm SATA extend Cable with one right angle header to one vertical header, (1) SGPIO Cable, (1)600mm I2C Cable, (1) 630mm SATA power adaptor extend cable

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Chassis maintenance kit for P4000S server chassis - Electrical Parts

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Electrical Spares Kit FUPSESK, Single

  • Mã đặt hàng FUPSESK

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.