Preventative Maintenance Kit FSR1640PMKIT

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Chassis Maintenance Options
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q3'10
  • Các hạng mục kèm theo (1) front panel board with screw and supporting plate; (1) SATA cable, front panle cable, front panel USB cable, hard drive power cable and ID LED cable; (3) system fans and (12) fan mounts

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Preventative Maintenance Kit

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Preventative Maintenance Kit FSR1640PMKIT, Single

  • MM# 907755
  • Mã đặt hàng FSR1640PMKIT

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000TH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1640TH Discontinued 64505

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.