Mô-đun mở rộng Nhập/Xuất AXXIBQDRSR169X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Nhập/Xuất
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'10
 • Các hạng mục kèm theo (1) Expansion module
 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Friday, July 10, 2015

Thông tin bổ sung

 • Mô tả InfiniBand* (QDR) Intel®I/O expansion module with single 4X IB connector

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

I/O expansion module AXXIBQDRSR169X, Single

 • MM# 909786
 • Mã đặt hàng AXXIBQDRSR169X

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G134612
 • US HTS 8473301180

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.