Bộ Lắp Ổ đĩa Hoán đổi Nóng APP3HSDBKIT

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Cooling and mounting kit required for 6-drive hot-swap backplanes installed. This kit should be used with AXX6DRV3GEXP.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Hot-Swap Drive Mounting Kit APP3HSDBKIT, Single

  • MM# 882456
  • Mã đặt hàng APP3HSDBKIT

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System SC5650SCWS Discontinued 55139

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5200

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5650

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5650BRP Discontinued 55320
Intel® Server Chassis SC5650DP Discontinued 55322
Intel® Server Chassis SC5650UP Discontinued 55324

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Chassis SC5299WS Discontinued 55326
Intel® Workstation Chassis SC5650WS Discontinued 55328

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.