Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/100 S

0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Single

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCI

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® PRO/100 S Server Adapter, bulk

 • MM# 832704
 • Mã đặt hàng PILA8470C3PAK5

Intel® PRO/100 S Server Adapter, OEM Gen

 • MM# 835046
 • Mã đặt hàng PILA8470D3G1P20

Intel® PRO/100 S Server Adapter, retail unit

 • MM# 832702
 • Mã đặt hàng PILA8470C3

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G016528
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.