Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/100 S

Thông số kỹ thuật

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Single

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCI

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® PRO/100 S Server Adapter, retail unit

 • MM# 832702
 • Mã đặt hàng PILA8470C3
 • ID Nội dung MDDS 708165

Intel® PRO/100 S Server Adapter, bulk

 • MM# 832704
 • Mã đặt hàng PILA8470C3PAK5
 • ID Nội dung MDDS 708165

Intel® PRO/100 S Server Adapter, OEM Gen

 • MM# 835046
 • Mã đặt hàng PILA8470D3G1P20
 • ID Nội dung MDDS 706776

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G016528
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, hình ảnh khởi động trước và trình điều khiển EFI

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Network Device and Driver Information Utility for Linux*

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.