Intel® Gigabit CT Desktop Adapter

Thông số kỹ thuật

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Single
  • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10/100/1000 Mbps
  • Tốc độ & độ rộng khe 2.5 GT/s, x1 Lane
  • Bộ điều khiển Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCIe v1.1 (2.5 GT/s)

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62029
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62035
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62039
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62040
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62042
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62043
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62044
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62045

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200BTL Discontinued 64825
Intel® Server Board S1200BTLR Discontinued 64828
Intel® Server Board S1200BTLRM Discontinued 64831
Intel® Server Board S1200BTS Discontinued 64832
Intel® Server Board S1200BTSR Discontinued 64836

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S3420GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S3420GPLC Discontinued 64905
Intel® Server Board S3420GPLX Discontinued 64909
Intel® Server Board S3420GPRX Discontinued 64912
Intel® Server Board S3420GPV Discontinued 64913

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 64937
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 64944

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 64963
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 64965
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 64967
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 64970
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 64976

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 64984
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 64988

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 65014
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 65018

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500BC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500BC Discontinued 65271

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630GP Discontinued 65490
Intel® Server System SR1630GPRX Discontinued 65494
Intel® Server System SR1695GPRX1AC Discontinued 65497
Intel® Server System SR1695GPRX2AC Discontinued 65499

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 65666
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 65669
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 65671
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 65672
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 65675

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 65800
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 65801
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 65802

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 65809
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 65813
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 65814
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 65816
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 65817
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 65818
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 65819
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 65820

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304BTLSFCN Discontinued 65828
Intel® Server System P4304BTLSFCNR Discontinued 65830
Intel® Server System P4304BTLSHCN Discontinued 65832
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 65838
Intel® Server System P4304BTSSFCN Discontinued 65840
Intel® Server System P4304BTSSFCNR Discontinued 65842

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 65845
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 65846
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 65847
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 65848

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SC5650BCDPR Discontinued 65884

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000BC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630BCR Discontinued 65910

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630HGP Discontinued 65925
Intel® Server System SR1630HGPRX Discontinued 65929

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Intel® Ethernet Product Release Notes

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Trình điều khiển cơ bản bộ điều hợp mạng Intel® Gigabit cho FreeBSD*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Tiện ích Thông tin Thiết bị Mạng và Trình điều khiển cho Linux*

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.