Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU3NIMH

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Optional RAID Smart battery back up for use with RAID activation keys AXXRAK18E and AXXRAKSAS2. NIMH cell (rather than LiON).

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3NIMH, Single

  • MM# 900345
  • Mã đặt hàng AXXRSBBU3NIMH
  • ID Nội dung MDDS 707819

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8507500000

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.