Pin Thông minh Intel® RAID AXXRPCM3

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel Portable Cache Module (battery back-up unit) with 256MB DDR2 ECC - single pack. Works with Intel® RAID Controller SRCSASJV. RoHS Compliant

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® RAID Smart Battery AXXRPCM3, Single

  • MM# 891156
  • Mã đặt hàng AXXRPCM3
  • ID Nội dung MDDS 707485

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Bộ điều khiển Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Controller SRCSASJV Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 8 512MB 63217

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.