Pin Thông minh Intel® RAID AXXRIBBU1

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Optional RAID Smart battery back up provides up to 48 hours battery retention time for use with Intle® RAID Controller SRCS28X. RoHS compliant

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® RAID Smart Battery AXXRIBBU1, Single

  • MM# 899374
  • Mã đặt hàng AXXRIBBU1

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.