Pin Thông minh Intel® RAID AXXRBBU2

0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Optional RAID Smart battery back up provides up to 48 hours battery retention time for use with Intel® RAID Controller SRCS16. RoHS Server Exemption

Các sản phẩm tương thích

Bộ điều khiển RAID Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCU41L Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 2
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCU42E Discontinued Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50 2

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.