Pin Thông minh Intel® RAID AXXRBBU2

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Optional RAID Smart battery back up provides up to 48 hours battery retention time for use with Intel® RAID Controller SRCS16. RoHS Server Exemption

Các sản phẩm tương thích

Bộ điều khiển RAID Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCU41L Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 2 51716
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCU42E Discontinued Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50 2 51717

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.