Pin Thông minh Intel® RAID AXXRBBU1

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q1'10
  • Thị trường đích Mainstream
  • Kiểu hình thức của bo mạch Battery/RMFBU
  • Các hạng mục kèm theo (5) RAID Smart Battery
  • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Optional RAID Smart battery back up provides up to 48 hours battery retention time for use with Intel® RAID Controllers SRCU42X and SRCZCRX. RoHS Compliant

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.