Pin Thông minh Intel® RAID AXXRBBU1

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Optional RAID Smart battery back up provides up to 48 hours battery retention time for use with Intel® RAID Controllers SRCU42X and SRCZCRX. RoHS Compliant

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.