Hệ thống máy chủ Intel® SR1530SH

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • Mô tả Entry 1U Rack System with fixed drive support

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

Đồ họa Bộ xử lý

Các tùy chọn mở rộng

Thông số I/O

Thông số gói

 • Cấu hình CPU tối đa 1

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server System SR1530SHNA

 • MM# 892687
 • Mã đặt hàng SR1530SHNA
 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135162

Intel® Server System SR1530SH, Single

 • MM# 894159
 • Mã đặt hàng SR1530SHNA
 • ECCN 4A994
 • CCATS NA

Intel® Server System SR1530SH, Single

 • MM# 901628
 • Mã đặt hàng SR1530SH
 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135162

Intel® Server System SR1530SH, Single

 • MM# 892567
 • Mã đặt hàng SR1530SH
 • ECCN 4A994
 • CCATS NA

Intel® Server System SR1530SH, Single

 • MM# 901727
 • Mã đặt hàng SR1530SHNA
 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135162

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X6800 Discontinued Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6700 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400S Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6700 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6600 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2

Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2

Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400 Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430 Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420 Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2

Bộ xử lý Intel® Xeon® cũ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3380 Discontinued Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3370 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3360 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3350 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3330 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3320 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3230 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3220 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3210 Discontinued Q1'07 4 2.13 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3120 Discontinued Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3110 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3070 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3065 Discontinued Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3060 Discontinued 2 2.40 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3050 Discontinued 2 2.13 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3040 Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2

Bộ điều khiển RAID Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASJV Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 8 512MB
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSATAWB Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 128MB

Lựa chọn Khung lắp

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung lắp Màu đen có Phần ngoài Trang trí Tùy chọn AHJBEZBLACK Discontinued

Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang

Lựa chọn Dải

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Giá lắp Cố định AXXBRACKETS Discontinued

Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Cạc Mở rộng khe cắm PCI Express ASHPCIEUP Discontinued

Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Systems Blower Spare Kit FHJBLOWER Discontinued

Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
350W Power Supply FHJ350WPS Discontinued
North America Power cable FPWRCABLENA Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Các loại bộ nhớ

Bộ xử lý Intel® có ở bốn dạng khác nhau: Kênh Đơn, Kênh Đôi, Kênh Tam Thể và Kiểu linh hoạt.

Số DIMM Tối Đa

DIMM (Mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép) là một loạt IC DRAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) được gắn trên một bo mạch in nhỏ.

Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)

Kích thước bộ nhớ tối đa nói đến dung lượng bộ nhớ tối đa mà bộ xử lý hỗ trợ.

Đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp cho phép chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, hiệu suất đồ họa nhanh hơn và các tùy chọn hiển thị linh hoạt mà không cần card đồ họa riêng.

PCIe x4 thế hệ 1.x

PCIe (Kết nối thành phần ngoại vi nhanh) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Trường này cho biết số lượng đế cắm PCIe cho cấu hình cổng cụ thể (x8, x16) và thế hệ PCIe (1.x, 2.x).

PCIe x8 thế hệ 1.x

PCIe (Kết nối thành phần ngoại vi nhanh) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Trường này cho biết số lượng đế cắm PCIe cho cấu hình cổng cụ thể (x8, x16) và thế hệ PCIe (1.x, 2.x).

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Cấu hình RAID

RAID (Phần dư thừa của đĩa độc lập) là một công nghệ lưu trữ kết hợp nhiều thành phần ổ đĩa vào một đơn vị hợp lý duy nhất và phân phối dữ liệu trên dãy được xác định bởi các cấp độ RAID, cho biết mức độ dự phòng và hiệu năng cần thiết.

Số cổng nối tiếp

Cổng nối tiếp là một giao diện máy tính được sử dụng để kết nối các thiết bị ngoại vi.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Số cổng LAN

LAN (Mạng cục bộ) là một mạng máy tính, thường là Ethernet, kết nối giữa các máy tính trên một khu vực địa lý giới hạn, chẳng hạn như một tòa nhà đơn lẻ.

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®

Mô hình quản lý từ xa Intel® (Intel® RMM) cho phép bạn giành quyền truy cập và điều khiển máy chủ và các thiết bị khác an toàn từ bất kỳ máy nào trên mạng. Truy cập từ xa bao gồm khả năng quản lý từ xa, như điều khiển điện năng, KVM, chuyển hướng phương tiện bằng card giao diện mạng (NIC) quản lý chuyên biệt.

BMC tích hợp với IPMI

IPMI (Giao diện quản lý nền tảng thông minh) là một giao diện chuẩn hóa được sử dụng để quản lý ngoài băng tần các hệ thống máy tính. Bộ điều khiển Quản lý bo mạch cơ sở tích hợp là một vi mạch điều khiển cho phép Giao diện quản lý nền tảng thông minh.

Trình quản lý nút Intel®

Trình quản lý nút nguồn thông minh Intel® là công nghệ thường trú trong nền tảng nhằm thực thi các chính sách điện và nhiệt cho nền tảng. Chương trình cho phép quản lý điện và nhiệt của trung tâm dữ liệu bằng cách cho giao diện ngoài tiếp xúc với phần mềm quản lý, qua đó chỉ định chính sách nền tảng có thể được định rõ. Chương trình cũng hỗ trợ các mô hình sử dụng quản lý điện của trung tâm dữ liệu như giới hạn điện.