Bo mạch Máy chủ Intel® BSHBBL

Bo mạch Máy chủ Intel® BSHBBL

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Bảng dữ liệu Xem ngay
  • Mô tả Intel® Server Board S3210SHL is integrated into SR1530SH and SR1530HSH

Đồ họa Bộ xử lý

Thông số gói

  • Cấu hình CPU tối đa 1

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server Board BSHBBL, 10 Pack, OEM Only

  • MM# 897887
  • Mã đặt hàng BSHBBL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G135162
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Xeon® cũ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3380 Discontinued Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 4826
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3370 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 4829
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3360 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 4838
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3360 Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 4850
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3350 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 4858
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3330 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 4870
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3320 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache 4880
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3230 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache 4891
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3220 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache 4896
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3210 Discontinued Q1'07 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache 4904
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3120 Discontinued Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache 4911
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3110 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 4922
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3070 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 4941
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3065 Discontinued Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 4952
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3060 Discontinued 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache 4957
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3050 Discontinued 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache 4967
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3040 Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache 4982

Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X6800 Discontinued Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 Cache 9147
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 9212
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6700 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache 9266
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 10719
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 10767
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400S Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 10793
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 10807
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache 10825
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 10956
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6700 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache 10972
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6600 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache 10977
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache 11018
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 11075
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 11142
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 11210
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache 11302
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache 11331
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache 11359
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache 11393
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 11438
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 11452
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 11472
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache 11522
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 11556
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache 11589
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache 11608
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache 11623
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache 11685
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 Cache 11738
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache 11764
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 11791
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache 11821

Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache 14759
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache 14806
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache 14816
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache 14827
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 14859

Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache 21929
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400 Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 21932
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 22264
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430 Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache 22282
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420 Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 22295

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

BMC tích hợp với IPMI

IPMI (Giao diện quản lý nền tảng thông minh) là một giao diện chuẩn hóa được sử dụng để quản lý ngoài băng tần các hệ thống máy tính. Bộ điều khiển Quản lý bo mạch cơ sở tích hợp là một vi mạch điều khiển cho phép Giao diện quản lý nền tảng thông minh.

Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)

Kích thước bộ nhớ tối đa nói đến dung lượng bộ nhớ tối đa mà bộ xử lý hỗ trợ.

Các loại bộ nhớ

Bộ xử lý Intel® có ở bốn dạng khác nhau: Kênh Đơn, Kênh Đôi, Kênh Tam Thể và Kiểu linh hoạt.

Số DIMM Tối Đa

DIMM (Mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép) là một loạt IC DRAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) được gắn trên một bo mạch in nhỏ.

Đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp cho phép chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, hiệu suất đồ họa nhanh hơn và các tùy chọn hiển thị linh hoạt mà không cần card đồ họa riêng.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

PCIe x8 thế hệ 1.x

PCIe (Kết nối thành phần ngoại vi nhanh) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Trường này cho biết số lượng đế cắm PCIe cho cấu hình cổng cụ thể (x8, x16) và thế hệ PCIe (1.x, 2.x).

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Cấu hình RAID

RAID (Phần dư thừa của đĩa độc lập) là một công nghệ lưu trữ kết hợp nhiều thành phần ổ đĩa vào một đơn vị hợp lý duy nhất và phân phối dữ liệu trên dãy được xác định bởi các cấp độ RAID, cho biết mức độ dự phòng và hiệu năng cần thiết.

Số cổng nối tiếp

Cổng nối tiếp là một giao diện máy tính được sử dụng để kết nối các thiết bị ngoại vi.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Cổng SAS tích hợp

SAS tích hợp cho biết hỗ trợ SCSI (Giao diện hệ thống máy tính nhỏ) đính kèm nối tiếp được tích hợp vào bo mạch. SAS là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®

Mô hình quản lý từ xa Intel® (Intel® RMM) cho phép bạn giành quyền truy cập và điều khiển máy chủ và các thiết bị khác an toàn từ bất kỳ máy nào trên mạng. Truy cập từ xa bao gồm khả năng quản lý từ xa, như điều khiển điện năng, KVM, chuyển hướng phương tiện bằng card giao diện mạng (NIC) quản lý chuyên biệt.