SlimSAS Cable

Riser-Retimer to Backplane CBLMCSLRTKIT

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các lựa chọn Cáp Dự phòng
 • Tên mã Fox Creek Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q1'23
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • EOL thông báo Friday, May 5, 2023
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Các hạng mục kèm theo (1) –660-mm cable, connects Riser #1 NVMe riser card x8 MCIO PCIe_SSD_0-1 connector to HSBP x8 SlimSAS* SSD_0-1 connector
  (1) – 660-mm cable, connects Riser #1 NVMe riser card x8 MCIO PCIe_SSD_2-3 connector to HSBP x8 SlimSAS SSD_2-3 connector
  (1) – 660-mm cable, connects Riser #3 x8 SlimSAS connector PCIe_SSD_0-1 to HSBP x8 SlimSAS SSD_4-5 connector
  (1) – 660-mm cable, connects Riser #3 x8 SlimSAS connector PCIe_SSD_2-3 to HSBP x8 SlimSAS SSD_6-7 connector

Thông tin bổ sung

 • Mô tả SlimSAS Cable connecting Riser-Retimer to Backplane
  Used with M50FCP2UR systems to support additional NVMe drives in front drive bays

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

SlimSAS Cable (Riser-Retimer to Backplane) CBLMCSLRTKIT, Single

 • MM# 99AN7Z
 • Mã đặt hàng CBLMCSLRTKIT
 • ID Nội dung MDDS 774601

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8544422000

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Bo mạch máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50FCP2SBSTD Discontinued 18.79” x 16.84” Rack Socket-E LGA4677 350 W 62797

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.