Questa*-Intel® FPGA Starter Edition

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Công cụ mô phỏng FPGA Intel®
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành 2021
 • Phiên bản Mới nhất 23.1
 • Ngày Phát hành Mới nhất December, 2023
 • Cấp phép Free, Need License
 • Thiết bị được hỗ trợ All Devices
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows* 10,Red Hat* Enterprise Linux* 7,Red Hat* Enterprise Linux* 8,SUSE* SLE 12

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Questa*-Intel® FPGA Starter Edition targets Intel® FPGAs devices for Verilog, VHDL, System C and Verilog / VHDL Mixed language simulation. Questa*-Intel® FPGA Starter Edition is 40% (on average) the performance of Questa*-Intel® FPGA Edition
 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay
 • URL thông tin bổ sung Download

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.