Công cụ mô phỏng FPGA Intel®

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
PackageOptions
Launched 2014
Launched 2014
Launched 2021
Launched 2021