Thiết bị cấu hình FPGA Intel® EPCQ128A

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® FPGA Configuration Device EPCQ-A EPCQ128ASI16N

  • MM# 974761
  • Mã THÔNG SỐ SRC4H
  • Mã đặt hàng EPCQ128ASI16N
  • Stepping A1
  • ID Nội dung MDDS 697930746402

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 3A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8542320051

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Hỗ trợ Lập trình Trong Hệ thống

Lập trình trong hệ thống cho phép lập trình chip cả khi được cài đặt trong một hệ thống hoàn chỉnh, thay vì yêu cầu chip phải được lập trình trước khi cài đặt vào hệ thống.

Hỗ trợ Xếp tầng

Hỗ trợ xếp tầng cho phép nhiều thiết bị cấu hình được sử dụng trên một thiết bị FPGA duy nhất.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.