Intel® RAID Controller RT3EX020E

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều khiển Intel® RAID
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q2'22
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • EOL thông báo Friday, May 5, 2023
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Thị trường đích Entry
 • Kiểu hình thức của bo mạch MD2 low profile
 • Thiết bị được hỗ trợ SATA Only
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ CentOS 7.6
  Windows Server 2016
  Windows Server 2019
  SLES15SP1
  RH8.2

 • Cấp độ RAID được hỗ trợ RAID 1
 • Chế Độ JBOD Không
 • Số cổng bên trong 2
 • Số thiết bị được hỗ trợ 2
 • Bộ nhớ nhúng None
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x2 Gen2
 • Kiểu bộ xử lý IO Marvell 88SE9230A1-NAA2C000-W572
 • Các tính năng bổ sung 1) Supports up to two SATA M.2 SSDs (2280/22110, Mkey and Bkey).
  2) Legacy and UEFI boot mode

 • Các hạng mục kèm theo (20) MD2 low profile card
 • Điều kiện sử dụng Server/Enterprise

Thông tin bổ sung

 • Mô tả PCIe GEN2.0 x2 Hot Swap Capable RAID card supporting 2 x M.2 SATA devices in a RAID1 configuration.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® RAID Controller RT3EX020E, Single

 • MM# 99AJRD
 • Mã đặt hàng RT3EX020E
 • ID Nội dung MDDS 810309

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G157815L1
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.