Tản nhiệt phía sau làm mát bằng không khí 1U TNP1UHSB

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 1U Standard Air-Cooled Heat Sink Rear.
  To be used on the following modules:
  • Intel® Server System D50TNP1MHCPAC
  •Intel® Server System D50TNP1MHCRAC
  • Intel® Server System D50TNP1MHEVAC
  • Intel® Server System D50TNP2MHSTAC

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U Air-Cooled Rear Heat Sink TNP1UHSB, Single

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.