Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 74000
 • FabricIOPhaseLockLoops 8
 • EmbeddedMemoryMax 4.158 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 198
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply
 • HardMemoryControllers Không
 • ExternalMemorySupport DDR, DDR2, SDR

Thông số I/O

 • UserIOMax 310
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, BLVDS, PPDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 98
 • NRZTranscieverMax 8
 • NRZDataRateMax 3.124 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen1

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity Không
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions F484, F672

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75CF23C6

 • MM# 973222
 • Mã THÔNG SỐ SRB5Y
 • Mã đặt hàng EP4CGX75CF23C6
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75CF23C6N

 • MM# 972692
 • Mã THÔNG SỐ SRASK
 • Mã đặt hàng EP4CGX75CF23C6N
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75CF23I7N

 • MM# 971937
 • Mã THÔNG SỐ SRAJ0
 • Mã đặt hàng EP4CGX75CF23I7N
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75DF27C7N

 • MM# 971186
 • Mã THÔNG SỐ SR9DV
 • Mã đặt hàng EP4CGX75DF27C7N
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75CF23C7N

 • MM# 974448
 • Mã THÔNG SỐ SRCHD
 • Mã đặt hàng EP4CGX75CF23C7N
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75DF27C8

 • MM# 971187
 • Mã THÔNG SỐ SR9DW
 • Mã đặt hàng EP4CGX75DF27C8
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75DF27I7

 • MM# 971939
 • Mã THÔNG SỐ SRAJ2
 • Mã đặt hàng EP4CGX75DF27I7
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75CF23C7

 • MM# 971934
 • Mã THÔNG SỐ SRAHX
 • Mã đặt hàng EP4CGX75CF23C7
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75DF27C6N

 • MM# 972694
 • Mã THÔNG SỐ SRASM
 • Mã đặt hàng EP4CGX75DF27C6N
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75CF23C8N

 • MM# 972693
 • Mã THÔNG SỐ SRASL
 • Mã đặt hàng EP4CGX75CF23C8N
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75DF27C8N

 • MM# 972696
 • Mã THÔNG SỐ SRASP
 • Mã đặt hàng EP4CGX75DF27C8N
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75DF27C7

 • MM# 970248
 • Mã THÔNG SỐ SR8JQ
 • Mã đặt hàng EP4CGX75DF27C7
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75CF23I7

 • MM# 971936
 • Mã THÔNG SỐ SRAHZ
 • Mã đặt hàng EP4CGX75CF23I7
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75DF27C6

 • MM# 971938
 • Mã THÔNG SỐ SRAJ1
 • Mã đặt hàng EP4CGX75DF27C6
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75CF23C8

 • MM# 971935
 • Mã THÔNG SỐ SRAHY
 • Mã đặt hàng EP4CGX75CF23C8
 • Stepping A1

Cyclone® IV EP4CGX75 FPGA EP4CGX75DF27I7N

 • MM# 972697
 • Mã THÔNG SỐ SRASQ
 • Mã đặt hàng EP4CGX75DF27I7N
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRAHZ

SRAHY

SRAHX

SRASP

SRASM

SRASL

SRASK

SRB5Y

SRCHD

SR8JQ

SRASQ

SR9DW

SR9DV

SRAJ2

SRAJ1

SRAJ0

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.