Cyclone® IV EP4CE22 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C6

 • MM# 967033
 • Mã THÔNG SỐ SR5WG
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17C6
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699467

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C6N

 • MM# 967300
 • Mã THÔNG SỐ SR63Z
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17C6N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695562746102

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C8

 • MM# 967301
 • Mã THÔNG SỐ SR640
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17C8
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694718

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C9L

 • MM# 967302
 • Mã THÔNG SỐ SR641
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17C9L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698043

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17I7N

 • MM# 967303
 • Mã THÔNG SỐ SR642
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17I7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695399744679

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22U14A7N

 • MM# 967304
 • Mã THÔNG SỐ SR643
 • Mã đặt hàng EP4CE22U14A7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695833

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17A7N

 • MM# 970212
 • Mã THÔNG SỐ SR8HN
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17A7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700544746411

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22U14I7N

 • MM# 970213
 • Mã THÔNG SỐ SR8HP
 • Mã đặt hàng EP4CE22U14I7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699991745799

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C7N

 • MM# 971157
 • Mã THÔNG SỐ SR9D0
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17C7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691939745781

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C8LN

 • MM# 971158
 • Mã THÔNG SỐ SR9D1
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17C8LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701745745934

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17I8LN

 • MM# 972518
 • Mã THÔNG SỐ SRAMF
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17I8LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699872745796

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C7

 • MM# 973187
 • Mã THÔNG SỐ SRB4X
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17C7
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697117

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C9LN

 • MM# 973188
 • Mã THÔNG SỐ SRB4Y
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17C9LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696257

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17I8L

 • MM# 973189
 • Mã THÔNG SỐ SRB4Z
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17I8L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696476

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C8L

 • MM# 974415
 • Mã THÔNG SỐ SRCGE
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17C8L
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694579

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C8N

 • MM# 974416
 • Mã THÔNG SỐ SRCGF
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17C8N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693377744457

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17I7

 • MM# 974417
 • Mã THÔNG SỐ SRCGG
 • Mã đặt hàng EP4CE22F17I7
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700450

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR643

SR642

SR641

SR640

SR8HN

SR63Z

SRAMF

SR9D1

SRB4X

SR5WG

SR9D0

SRCGG

SR8HP

SRB4Z

SRB4Y

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.