Cyclone® V 5CSTD5 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 85000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 32075
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 128300
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 6
 • Maximum Embedded Memory 4.45 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 87
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Variable Precision
 • Hard Processor System (HPS) Dual-core Arm* Cortex*-A9
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 288
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • Maximum LVDS Pairs 144
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 9
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 6.144 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen2

Các công nghệ tiên tiến

 • FPGA Bitstream Security
 • Analog-to-Digital Converter Không

Thông số gói

 • Package Options F896

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CSTD5 FPGA 5CSTFD5D5F31I7N

 • MM# 968388
 • Mã THÔNG SỐ SR70Z
 • Mã đặt hàng 5CSTFD5D5F31I7N
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR70Z

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.