Cyclone® V 5CSEA4 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7N

 • MM# 965717
 • Mã THÔNG SỐ SR4SJ
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U23I7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697099746454

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7

 • MM# 965987
 • Mã THÔNG SỐ SR50D
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U19I7
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693773

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C6N

 • MM# 966132
 • Mã THÔNG SỐ SR54N
 • Mã đặt hàng 5CSEMA4U23C6N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692608746231

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19A7N

 • MM# 968237
 • Mã THÔNG SỐ SR6WQ
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U19A7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693098

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C7N

 • MM# 968238
 • Mã THÔNG SỐ SR6WR
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U19C7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692009746442

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C8N

 • MM# 968239
 • Mã THÔNG SỐ SR6WS
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U19C8N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693422

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7SN

 • MM# 968240
 • Mã THÔNG SỐ SR6WT
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U19I7SN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700906746299

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C6N

 • MM# 968241
 • Mã THÔNG SỐ SR6WU
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U23C6N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696132

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23A7N

 • MM# 968245
 • Mã THÔNG SỐ SR6WY
 • Mã đặt hàng 5CSEMA4U23A7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 700254746070

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C7N

 • MM# 968246
 • Mã THÔNG SỐ SR6WZ
 • Mã đặt hàng 5CSEMA4U23C7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693054

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C6N

 • MM# 968368
 • Mã THÔNG SỐ SR70K
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U19C6N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697603

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23A7N

 • MM# 968369
 • Mã THÔNG SỐ SR70L
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U23A7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698812

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7SN

 • MM# 968370
 • Mã THÔNG SỐ SR70M
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U23I7SN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702856

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23C8N

 • MM# 968381
 • Mã THÔNG SỐ SR70S
 • Mã đặt hàng 5CSEMA4U23C8N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702522

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEMA4U23I7N

 • MM# 968993
 • Mã THÔNG SỐ SR7JN
 • Mã đặt hàng 5CSEMA4U23I7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692511744789

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C8N

 • MM# 969107
 • Mã THÔNG SỐ SR7N0
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U23C8N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694594744970

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C7SN

 • MM# 969109
 • Mã THÔNG SỐ SR7MZ
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U19C7SN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699161744140

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C7N

 • MM# 970632
 • Mã THÔNG SỐ SR8VD
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U23C7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701563746304

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C7SN

 • MM# 970633
 • Mã THÔNG SỐ SR8VE
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U23C7SN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698924

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23C8SN

 • MM# 970634
 • Mã THÔNG SỐ SR8VF
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U23C8SN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694117744273

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19C8SN

 • MM# 973770
 • Mã THÔNG SỐ SRBN2
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U19C8SN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702465

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U19I7N

 • MM# 973771
 • Mã THÔNG SỐ SRBN3
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U19I7N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694697744958

Cyclone® V 5CSEA4 FPGA 5CSEBA4U23I7

 • MM# 973775
 • Mã THÔNG SỐ SRBN4
 • Mã đặt hàng 5CSEBA4U23I7
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702420

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR6WU

SR70M

SR6WT

SR70L

SR6WS

SR70K

SR6WR

SR6WQ

SR54N

SR7JN

SR70S

SR6WZ

SR7N0

SR6WY

SR8VD

SRBN2

SR7MZ

SR4SJ

SR50D

SR8VF

SRBN4

SR8VE

SRBN3

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.