Cyclone® V 5CEA4 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 49000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 18480
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 73920
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 4
 • Maximum Embedded Memory 3.383 Gb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 66
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Variable Precision
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 224
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • Maximum LVDS Pairs 112

Các công nghệ tiên tiến

 • FPGA Bitstream Security
 • Analog-to-Digital Converter Không

Thông số gói

 • Package Options M383, U324, U484, F256, F484

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17C8N

 • MM# 965674
 • Mã THÔNG SỐ SR4RA
 • Mã đặt hàng 5CEBA4F17C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F23C8N

 • MM# 965675
 • Mã THÔNG SỐ SR4RB
 • Mã đặt hàng 5CEBA4F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4M13C6N

 • MM# 965679
 • Mã THÔNG SỐ SR4RF
 • Mã đặt hàng 5CEFA4M13C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19I7

 • MM# 965680
 • Mã THÔNG SỐ SR4RG
 • Mã đặt hàng 5CEFA4U19I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17A7N

 • MM# 965939
 • Mã THÔNG SỐ SR4Z1
 • Mã đặt hàng 5CEBA4F17A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17C6N

 • MM# 965940
 • Mã THÔNG SỐ SR4Z2
 • Mã đặt hàng 5CEBA4F17C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U15C8N

 • MM# 965941
 • Mã THÔNG SỐ SR4Z3
 • Mã đặt hàng 5CEBA4U15C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19A7N

 • MM# 965946
 • Mã THÔNG SỐ SR4Z8
 • Mã đặt hàng 5CEFA4U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19C6N

 • MM# 965947
 • Mã THÔNG SỐ SR4Z9
 • Mã đặt hàng 5CEFA4U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19C7N

 • MM# 965948
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZA
 • Mã đặt hàng 5CEFA4U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17C7N

 • MM# 967845
 • Mã THÔNG SỐ SR6KS
 • Mã đặt hàng 5CEBA4F17C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4F23C6N

 • MM# 967850
 • Mã THÔNG SỐ SR6KX
 • Mã đặt hàng 5CEFA4F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4M13C7N

 • MM# 967851
 • Mã THÔNG SỐ SR6KY
 • Mã đặt hàng 5CEFA4M13C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19C8N

 • MM# 967862
 • Mã THÔNG SỐ SR6KZ
 • Mã đặt hàng 5CEFA4U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4U19I7N

 • MM# 967863
 • Mã THÔNG SỐ SR6L0
 • Mã đặt hàng 5CEFA4U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F23C7N

 • MM# 968184
 • Mã THÔNG SỐ SR6V7
 • Mã đặt hàng 5CEBA4F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4F23C8N

 • MM# 968344
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZV
 • Mã đặt hàng 5CEFA4F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17I7N

 • MM# 968884
 • Mã THÔNG SỐ SR7FF
 • Mã đặt hàng 5CEBA4F17I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U15I7N

 • MM# 968886
 • Mã THÔNG SỐ SR7FH
 • Mã đặt hàng 5CEBA4U15I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U15I7

 • MM# 968887
 • Mã THÔNG SỐ SR7FG
 • Mã đặt hàng 5CEBA4U15I7
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4F23C7N

 • MM# 968891
 • Mã THÔNG SỐ SR7FN
 • Mã đặt hàng 5CEFA4F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4M13I7N

 • MM# 968892
 • Mã THÔNG SỐ SR7FP
 • Mã đặt hàng 5CEFA4M13I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4F17I7

 • MM# 970591
 • Mã THÔNG SỐ SR8U6
 • Mã đặt hàng 5CEBA4F17I7
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4M13C8N

 • MM# 970595
 • Mã THÔNG SỐ SR8UA
 • Mã đặt hàng 5CEFA4M13C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U15C6N

 • MM# 973733
 • Mã THÔNG SỐ SRBM0
 • Mã đặt hàng 5CEBA4U15C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U15C7N

 • MM# 973734
 • Mã THÔNG SỐ SRBM1
 • Mã đặt hàng 5CEBA4U15C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U19C7N

 • MM# 973735
 • Mã THÔNG SỐ SRBM2
 • Mã đặt hàng 5CEBA4U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEBA4U19C8N

 • MM# 973736
 • Mã THÔNG SỐ SRBM3
 • Mã đặt hàng 5CEBA4U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA4 FPGA 5CEFA4F23I7N

 • MM# 973741
 • Mã THÔNG SỐ SRBM8
 • Mã đặt hàng 5CEFA4F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR6ZV

SR7FH

SR8U6

SR7FG

SR7FF

SR6KZ

SR4RB

SR6KY

SR4RA

SR6KX

SR4RG

SR4RF

SR4Z9

SR4Z8

SR6KS

SR4ZA

SR6L0

SR6V7

SRBM1

SRBM0

SR8UA

SR7FP

SR7FN

SR4Z3

SRBM8

SR4Z2

SR4Z1

SRBM3

SRBM2

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.