Intel® Cyclone® 10 10CL120 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 120000
 • FabricIOPhaseLockLoops 4
 • EmbeddedMemoryMax 3.888 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 288
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply

Thông số I/O

 • UserIOMax 525
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, PPDS, LVPECL, BLVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 230

Thông số gói

 • PackageOptions F484, F780

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CL120 FPGA 10CL120YF484I7G

 • MM# 968092
 • Mã THÔNG SỐ SR6SJ
 • Mã đặt hàng 10CL120YF484I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL120 FPGA 10CL120YF780C8G

 • MM# 967739
 • Mã THÔNG SỐ SR6GN
 • Mã đặt hàng 10CL120YF780C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL120 FPGA 10CL120ZF484I8G

 • MM# 965243
 • Mã THÔNG SỐ SR4D0
 • Mã đặt hàng 10CL120ZF484I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL120 FPGA 10CL120YF484C8G

 • MM# 965568
 • Mã THÔNG SỐ SR4N9
 • Mã đặt hàng 10CL120YF484C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL120 FPGA 10CL120ZF780I8G

 • MM# 967740
 • Mã THÔNG SỐ SR6GP
 • Mã đặt hàng 10CL120ZF780I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL120 FPGA 10CL120YF780I7G

 • MM# 965474
 • Mã THÔNG SỐ SR4KK
 • Mã đặt hàng 10CL120YF780I7G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR4KK

SR4D0

SR4N9

SR6GP

SR6SJ

SR6GN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.