Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 40000
 • FabricIOPhaseLockLoops 4
 • EmbeddedMemoryMax 1.134 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 126
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply

Thông số I/O

 • UserIOMax 325
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, PPDS, LVPECL, BLVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 124

Thông số gói

 • PackageOptions U484, F484

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040ZU484I8G

 • MM# 967115
 • Mã THÔNG SỐ SR5YP
 • Mã đặt hàng 10CL040ZU484I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040ZF484I8G

 • MM# 965240
 • Mã THÔNG SỐ SR4CX
 • Mã đặt hàng 10CL040ZF484I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YF484C8G

 • MM# 973651
 • Mã THÔNG SỐ SRBJN
 • Mã đặt hàng 10CL040YF484C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YU484C6G

 • MM# 968801
 • Mã THÔNG SỐ SR7D1
 • Mã đặt hàng 10CL040YU484C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YF484C6G

 • MM# 965472
 • Mã THÔNG SỐ SR4KH
 • Mã đặt hàng 10CL040YF484C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YU484C8G

 • MM# 967738
 • Mã THÔNG SỐ SR6GM
 • Mã đặt hàng 10CL040YU484C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YU484A7G

 • MM# 999A2G
 • Mã THÔNG SỐ SRF4W
 • Mã đặt hàng 10CL040YU484A7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YU484I7G

 • MM# 965239
 • Mã THÔNG SỐ SR4CW
 • Mã đặt hàng 10CL040YU484I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YF484I7G

 • MM# 965238
 • Mã THÔNG SỐ SR4CV
 • Mã đặt hàng 10CL040YF484I7G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRBJN

SR7D1

SR4KH

SR5YP

SR6GM

SR4CX

SRF4W

SR4CW

SR4CV

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.