Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YF484I7G

 • MM# 965238
 • Mã THÔNG SỐ SR4CV
 • Mã đặt hàng 10CL040YF484I7G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701989744647

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YU484I7G

 • MM# 965239
 • Mã THÔNG SỐ SR4CW
 • Mã đặt hàng 10CL040YU484I7G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698861745445

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040ZF484I8G

 • MM# 965240
 • Mã THÔNG SỐ SR4CX
 • Mã đặt hàng 10CL040ZF484I8G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691872

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YF484C6G

 • MM# 965472
 • Mã THÔNG SỐ SR4KH
 • Mã đặt hàng 10CL040YF484C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697493745801

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040ZU484I8G

 • MM# 967115
 • Mã THÔNG SỐ SR5YP
 • Mã đặt hàng 10CL040ZU484I8G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691662

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YU484C8G

 • MM# 967738
 • Mã THÔNG SỐ SR6GM
 • Mã đặt hàng 10CL040YU484C8G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695960745795

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YU484C6G

 • MM# 968801
 • Mã THÔNG SỐ SR7D1
 • Mã đặt hàng 10CL040YU484C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695007745376

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YF484C8G

 • MM# 973651
 • Mã THÔNG SỐ SRBJN
 • Mã đặt hàng 10CL040YF484C8G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694826746321

Intel® Cyclone® 10 10CL040 FPGA 10CL040YU484A7G

 • MM# 999A2G
 • Mã THÔNG SỐ SRF4W
 • Mã đặt hàng 10CL040YU484A7G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691703744094

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRBJN

SR7D1

SR4KH

SR5YP

SR6GM

SR4CX

SRF4W

SR4CW

SR4CV

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.