Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YE144C8G

 • MM# 965235
 • Mã THÔNG SỐ SR4CS
 • Mã đặt hàng 10CL025YE144C8G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693770744947

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YU256C8G

 • MM# 965236
 • Mã THÔNG SỐ SR4CT
 • Mã đặt hàng 10CL025YU256C8G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691528744996

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YU256C6G

 • MM# 965470
 • Mã THÔNG SỐ SR4KF
 • Mã đặt hàng 10CL025YU256C6G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699603744866

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YU256I7G

 • MM# 965471
 • Mã THÔNG SỐ SR4KG
 • Mã đặt hàng 10CL025YU256I7G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695778744233

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025ZU256I8G

 • MM# 967114
 • Mã THÔNG SỐ SR5YN
 • Mã đặt hàng 10CL025ZU256I8G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 702557744166

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YU256A7G

 • MM# 999A2F
 • Mã THÔNG SỐ SRF4V
 • Mã đặt hàng 10CL025YU256A7G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 695221746187

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4CT

SR4CS

SR4KG

SR4KF

SR5YN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.