Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 25000
 • FabricIOPhaseLockLoops 4
 • EmbeddedMemoryMax 594 Kb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 66
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply

Thông số I/O

 • UserIOMax 150
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, PPDS, LVPECL, BLVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 52

Thông số gói

 • PackageOptions U256, E144

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YE144A7G

 • MM# 999A2C
 • Mã THÔNG SỐ SRF4U
 • Mã đặt hàng 10CL025YE144A7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025ZU256I8G

 • MM# 967114
 • Mã THÔNG SỐ SR5YN
 • Mã đặt hàng 10CL025ZU256I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YU256A7G

 • MM# 999A2F
 • Mã THÔNG SỐ SRF4V
 • Mã đặt hàng 10CL025YU256A7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YU256C6G

 • MM# 965470
 • Mã THÔNG SỐ SR4KF
 • Mã đặt hàng 10CL025YU256C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YU256C8G

 • MM# 965236
 • Mã THÔNG SỐ SR4CT
 • Mã đặt hàng 10CL025YU256C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025ZE144I8G

 • MM# 965237
 • Mã THÔNG SỐ SR4CU
 • Mã đặt hàng 10CL025ZE144I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YE144C8G

 • MM# 965235
 • Mã THÔNG SỐ SR4CS
 • Mã đặt hàng 10CL025YE144C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YU256I7G

 • MM# 965471
 • Mã THÔNG SỐ SR4KG
 • Mã đặt hàng 10CL025YU256I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YE144C6G

 • MM# 965234
 • Mã THÔNG SỐ SR4CR
 • Mã đặt hàng 10CL025YE144C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL025 FPGA 10CL025YE144I7G

 • MM# 965469
 • Mã THÔNG SỐ SR4KE
 • Mã đặt hàng 10CL025YE144I7G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR4CU

SR4CT

SR4CS

SR4CR

SR4KG

SR4KF

SR4KE

SR5YN

SRF4V

SRF4U

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.