Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164C6G

 • MM# 965230
 • Mã THÔNG SỐ SR4CM
 • Mã đặt hàng 10CL016YM164C6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701284744695

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164I7G

 • MM# 965231
 • Mã THÔNG SỐ SR4CN
 • Mã đặt hàng 10CL016YM164I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 699215745352

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256C6G

 • MM# 965232
 • Mã THÔNG SỐ SR4CP
 • Mã đặt hàng 10CL016YU256C6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 724346744872

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484C6G

 • MM# 965233
 • Mã THÔNG SỐ SR4CQ
 • Mã đặt hàng 10CL016YU484C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 700659744642

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164C8G

 • MM# 965466
 • Mã THÔNG SỐ SR4KB
 • Mã đặt hàng 10CL016YM164C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 702222744145

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484C8G

 • MM# 965467
 • Mã THÔNG SỐ SR4KC
 • Mã đặt hàng 10CL016YU484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702584746150

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZF484I8G

 • MM# 965468
 • Mã THÔNG SỐ SR4KD
 • Mã đặt hàng 10CL016ZF484I8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 694493

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256C8G

 • MM# 965564
 • Mã THÔNG SỐ SR4N5
 • Mã đặt hàng 10CL016YU256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 693021745043

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZU256I8G

 • MM# 965565
 • Mã THÔNG SỐ SR4N6
 • Mã đặt hàng 10CL016ZU256I8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 692822746601

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YF484C8G

 • MM# 967112
 • Mã THÔNG SỐ SR5YL
 • Mã đặt hàng 10CL016YF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702837744513

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256I7G

 • MM# 967113
 • Mã THÔNG SỐ SR5YM
 • Mã đặt hàng 10CL016YU256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694538746217

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YF484I7G

 • MM# 968088
 • Mã THÔNG SỐ SR6SE
 • Mã đặt hàng 10CL016YF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693204746640

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YE144C8G

 • MM# 968796
 • Mã THÔNG SỐ SR7CW
 • Mã đặt hàng 10CL016YE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695941746192

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YF484C6G

 • MM# 968797
 • Mã THÔNG SỐ SR7CX
 • Mã đặt hàng 10CL016YF484C6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 700357744951

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484I7G

 • MM# 968798
 • Mã THÔNG SỐ SR7CY
 • Mã đặt hàng 10CL016YU484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 699686745132

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZM164I8G

 • MM# 968800
 • Mã THÔNG SỐ SR7D0
 • Mã đặt hàng 10CL016ZM164I8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698898

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016ZU484I8G

 • MM# 973650
 • Mã THÔNG SỐ SRBJM
 • Mã đặt hàng 10CL016ZU484I8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 698668744097

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YM164A7G

 • MM# 999A28
 • Mã THÔNG SỐ SRF4S
 • Mã đặt hàng 10CL016YM164A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU256A7G

 • MM# 999A2A
 • Mã THÔNG SỐ SRF4T
 • Mã đặt hàng 10CL016YU256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 699143

Intel® Cyclone® 10 10CL016 FPGA 10CL016YU484A7G

 • MM# 999A2K
 • Mã THÔNG SỐ SRF4Z
 • Mã đặt hàng 10CL016YU484A7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 694820745030

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4CM

SR4N6

SR4N5

SR7D0

SR4CQ

SR4CP

SR4CN

SR4KD

SR7CY

SR4KC

SR7CX

SR4KB

SR7CW

SR5YM

SR5YL

SR6SE

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.