Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 10000
 • FabricIOPhaseLockLoops 2
 • EmbeddedMemoryMax 414 Kb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 23
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply

Thông số I/O

 • UserIOMax 176
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, PPDS, LVPECL, BLVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 65

Thông số gói

 • PackageOptions M164, U256, E144

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YM164C6G

 • MM# 965227
 • Mã THÔNG SỐ SR4CJ
 • Mã đặt hàng 10CL010YM164C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YM164A7G

 • MM# 999A24
 • Mã THÔNG SỐ SRF4P
 • Mã đặt hàng 10CL010YM164A7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010ZM164I8G

 • MM# 968795
 • Mã THÔNG SỐ SR7CV
 • Mã đặt hàng 10CL010ZM164I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010ZU256I8G

 • MM# 965229
 • Mã THÔNG SỐ SR4CL
 • Mã đặt hàng 10CL010ZU256I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YU256I7G

 • MM# 967736
 • Mã THÔNG SỐ SR6GK
 • Mã đặt hàng 10CL010YU256I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YM164I7G

 • MM# 968086
 • Mã THÔNG SỐ SR6SC
 • Mã đặt hàng 10CL010YM164I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YE144C8G

 • MM# 967735
 • Mã THÔNG SỐ SR6GJ
 • Mã đặt hàng 10CL010YE144C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YE144A7G

 • MM# 999A2N
 • Mã THÔNG SỐ SRF52
 • Mã đặt hàng 10CL010YE144A7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YU256A7G

 • MM# 999A25
 • Mã THÔNG SỐ SRF4Q
 • Mã đặt hàng 10CL010YU256A7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YM164C8G

 • MM# 967111
 • Mã THÔNG SỐ SR5YK
 • Mã đặt hàng 10CL010YM164C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YU256C8G

 • MM# 968087
 • Mã THÔNG SỐ SR6SD
 • Mã đặt hàng 10CL010YU256C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YU256C6G

 • MM# 965228
 • Mã THÔNG SỐ SR4CK
 • Mã đặt hàng 10CL010YU256C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YE144C6G

 • MM# 965226
 • Mã THÔNG SỐ SR4CH
 • Mã đặt hàng 10CL010YE144C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010ZE144I8G

 • MM# 965563
 • Mã THÔNG SỐ SR4N4
 • Mã đặt hàng 10CL010ZE144I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL010 FPGA 10CL010YE144I7G

 • MM# 973648
 • Mã THÔNG SỐ SRBJK
 • Mã đặt hàng 10CL010YE144I7G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR4CL

SR4CK

SR4CJ

SR6GK

SR4N4

SR6GJ

SR4CH

SR6SC

SRF52

SRF4Q

SRBJK

SRF4P

SR7CV

SR5YK

SR6SD

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.