Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 6000
 • FabricIOPhaseLockLoops 2
 • EmbeddedMemoryMax 270 Kb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 15
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply

Thông số I/O

 • UserIOMax 176
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, PPDS, LVPECL, BLVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 65

Thông số gói

 • PackageOptions U256, E144

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA 10CL006ZE144I8G

 • MM# 967734
 • Mã THÔNG SỐ SR6GH
 • Mã đặt hàng 10CL006ZE144I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA 10CL006YE144A7G

 • MM# 999A2L
 • Mã THÔNG SỐ SRF50
 • Mã đặt hàng 10CL006YE144A7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA 10CL006ZU256I8G

 • MM# 967110
 • Mã THÔNG SỐ SR5YJ
 • Mã đặt hàng 10CL006ZU256I8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA 10CL006YU256C6G

 • MM# 967109
 • Mã THÔNG SỐ SR5YH
 • Mã đặt hàng 10CL006YU256C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA 10CL006YU256A7G

 • MM# 999A2M
 • Mã THÔNG SỐ SRF51
 • Mã đặt hàng 10CL006YU256A7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA 10CL006YE144I7G

 • MM# 968085
 • Mã THÔNG SỐ SR6SB
 • Mã đặt hàng 10CL006YE144I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA 10CL006YE144C6G

 • MM# 968793
 • Mã THÔNG SỐ SR7CT
 • Mã đặt hàng 10CL006YE144C6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA 10CL006YU256I7G

 • MM# 968794
 • Mã THÔNG SỐ SR7CU
 • Mã đặt hàng 10CL006YU256I7G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA 10CL006YU256C8G

 • MM# 973647
 • Mã THÔNG SỐ SRBJJ
 • Mã đặt hàng 10CL006YU256C8G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CL006 FPGA 10CL006YE144C8G

 • MM# 965562
 • Mã THÔNG SỐ SR4N3
 • Mã đặt hàng 10CL006YE144C8G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR5YJ

SR6SB

SR5YH

SRF51

SRBJJ

SRF50

SR7CU

SR4N3

SR7CT

SR6GH

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.