Intel® Cyclone® 10 10CX085 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 85000
 • AdaptiveLogicModules 31000
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 124000
 • FabricIOPhaseLockLoops 6
 • EmbeddedMemoryMax 6.473 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 84
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR3, DDR3L, LPDDR3

Thông số I/O

 • UserIOMax 216
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 72
 • NRZTranscieverMax 6
 • NRZDataRateMax 12.5 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen2

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions U484, F672

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 10CX085 FPGA 10CX085YF672I6G

 • MM# 978992
 • Mã THÔNG SỐ SRCZ9
 • Mã đặt hàng 10CX085YF672I6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CX085 FPGA 10CX085YU484E5G

 • MM# 978977
 • Mã THÔNG SỐ SRCYV
 • Mã đặt hàng 10CX085YU484E5G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CX085 FPGA 10CX085YU484E6G

 • MM# 978986
 • Mã THÔNG SỐ SRCZ4
 • Mã đặt hàng 10CX085YU484E6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CX085 FPGA 10CX085YU484I6G

 • MM# 978969
 • Mã THÔNG SỐ SRCYM
 • Mã đặt hàng 10CX085YU484I6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CX085 FPGA 10CX085YF672I5G

 • MM# 978968
 • Mã THÔNG SỐ SRCYL
 • Mã đặt hàng 10CX085YF672I5G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CX085 FPGA 10CX085YF672E6G

 • MM# 978984
 • Mã THÔNG SỐ SRCZ2
 • Mã đặt hàng 10CX085YF672E6G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CX085 FPGA 10CX085YU484I5G

 • MM# 978973
 • Mã THÔNG SỐ SRCYR
 • Mã đặt hàng 10CX085YU484I5G
 • Stepping A1

Intel® Cyclone® 10 10CX085 FPGA 10CX085YF672E5G

 • MM# 978991
 • Mã THÔNG SỐ SRCZ8
 • Mã đặt hàng 10CX085YF672E5G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRCYL

SRCZ9

SRCZ8

SRCYV

SRCZ4

SRCYR

SRCZ2

SRCYM

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.