Arria® V 5AGXA1 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 75000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 28302
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 113208
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 10
 • Maximum Embedded Memory 8.463 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 240
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Variable Precision
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR II+, DDR2, DDR3, LPDDR, LPDDR2, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 416
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • Maximum LVDS Pairs 147
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 9
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 6.5536 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen2

Các công nghệ tiên tiến

 • FPGA Bitstream Security
 • Analog-to-Digital Converter Không

Thông số gói

 • Package Options F672, F896

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXBA1D6F27C6G

 • MM# 967783
 • Mã THÔNG SỐ SR6HY
 • Mã đặt hàng 5AGXBA1D6F27C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXBA1D4F27C4G

 • MM# 999G03
 • Mã THÔNG SỐ SRFKL
 • Mã đặt hàng 5AGXBA1D4F27C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXBA1D4F27C5G

 • MM# 999G04
 • Mã THÔNG SỐ SRFKM
 • Mã đặt hàng 5AGXBA1D4F27C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXBA1D4F27I5G

 • MM# 999G05
 • Mã THÔNG SỐ SRFKN
 • Mã đặt hàng 5AGXBA1D4F27I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXBA1D4F31C4G

 • MM# 999G06
 • Mã THÔNG SỐ SRFKP
 • Mã đặt hàng 5AGXBA1D4F31C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXBA1D4F31C5G

 • MM# 999G07
 • Mã THÔNG SỐ SRFKQ
 • Mã đặt hàng 5AGXBA1D4F31C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXBA1D4F31I5G

 • MM# 999G08
 • Mã THÔNG SỐ SRFKR
 • Mã đặt hàng 5AGXBA1D4F31I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXBA1D6F31C6G

 • MM# 999G0A
 • Mã THÔNG SỐ SRFKS
 • Mã đặt hàng 5AGXBA1D6F31C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXMA1D4F27C4G

 • MM# 999G34
 • Mã THÔNG SỐ SRFMT
 • Mã đặt hàng 5AGXMA1D4F27C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXMA1D4F27C5G

 • MM# 999G35
 • Mã THÔNG SỐ SRFMU
 • Mã đặt hàng 5AGXMA1D4F27C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXMA1D4F27I3G

 • MM# 999G36
 • Mã THÔNG SỐ SRFMV
 • Mã đặt hàng 5AGXMA1D4F27I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXMA1D4F27I5G

 • MM# 999G37
 • Mã THÔNG SỐ SRFMW
 • Mã đặt hàng 5AGXMA1D4F27I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXMA1D4F31C4G

 • MM# 999G38
 • Mã THÔNG SỐ SRFMX
 • Mã đặt hàng 5AGXMA1D4F31C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXMA1D4F31I3G

 • MM# 999G39
 • Mã THÔNG SỐ SRFMY
 • Mã đặt hàng 5AGXMA1D4F31I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXMA1D4F31I5G

 • MM# 999G3A
 • Mã THÔNG SỐ SRFMZ
 • Mã đặt hàng 5AGXMA1D4F31I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXMA1D6F27C6G

 • MM# 999G3C
 • Mã THÔNG SỐ SRFN0
 • Mã đặt hàng 5AGXMA1D6F27C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXMA1D6F31C6G

 • MM# 999G3D
 • Mã THÔNG SỐ SRFN1
 • Mã đặt hàng 5AGXMA1D6F31C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA1 FPGA 5AGXMA1D4F31C5G

 • MM# 999G56
 • Mã THÔNG SỐ SRFPB
 • Mã đặt hàng 5AGXMA1D4F31C5G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRFMZ

SRFMY

SRFMX

SRFMW

SRFMV

SRFPB

SRFKS

SRFMU

SRFKR

SRFMT

SRFKQ

SRFKP

SRFKN

SRFN1

SRFKM

SRFN0

SR6HY

SRFKL

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.