Arria® V 5AGXA7 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 242000
 • AdaptiveLogicModules 91680
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 366720
 • FabricIOPhaseLockLoops 12
 • EmbeddedMemoryMax 15.108 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 800
 • DigitalSignalProcessingFormat Variable Precision
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR II+, DDR2, DDR3, LPDDR, LPDDR2, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3

Thông số I/O

 • UserIOMax 544
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 256
 • NRZTranscieverMax 24
 • NRZDataRateMax 6.5536 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen2

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions F672, F896, F1152

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F35I5G

 • MM# 999G4J
 • Mã THÔNG SỐ SRFNV
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F35I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D6F31C6G

 • MM# 999G1J
 • Mã THÔNG SỐ SRFLM
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D6F31C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F31C4G

 • MM# 999G18
 • Mã THÔNG SỐ SRFLF
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F31C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F35C5G

 • MM# 999G1D
 • Mã THÔNG SỐ SRFLJ
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F35C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXFA7H4F35C4G

 • MM# 999G2H
 • Mã THÔNG SỐ SRFMC
 • Mã đặt hàng 5AGXFA7H4F35C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D6F35C6G

 • MM# 999G1K
 • Mã THÔNG SỐ SRFLN
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D6F35C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F27C4G

 • MM# 999G13
 • Mã THÔNG SỐ SRFLC
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F27C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F35C4G

 • MM# 999FG2
 • Mã THÔNG SỐ SRFFQ
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F35C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F31I5G

 • MM# 999FZV
 • Mã THÔNG SỐ SRFKE
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F31I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXFA7H4F35I5G

 • MM# 965905
 • Mã THÔNG SỐ SR4Y1
 • Mã đặt hàng 5AGXFA7H4F35I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXFA7H4F35I3G

 • MM# 970556
 • Mã THÔNG SỐ SR8T5
 • Mã đặt hàng 5AGXFA7H4F35I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F31C5G

 • MM# 999G4D
 • Mã THÔNG SỐ SRFNR
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F31C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F31C4G

 • MM# 999G4C
 • Mã THÔNG SỐ SRFNQ
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F31C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F31C5G

 • MM# 999G1A
 • Mã THÔNG SỐ SRFLG
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F31C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G6F31C6G

 • MM# 999G4L
 • Mã THÔNG SỐ SRFNW
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G6F31C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F35C5G

 • MM# 999G4H
 • Mã THÔNG SỐ SRFNU
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F35C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7D4F27C5G

 • MM# 999G47
 • Mã THÔNG SỐ SRFNL
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7D4F27C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F35I5G

 • MM# 999G1F
 • Mã THÔNG SỐ SRFLK
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F35I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D6F27C6G

 • MM# 999G1G
 • Mã THÔNG SỐ SRFLL
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D6F27C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXFA7H4F35C5G

 • MM# 978995
 • Mã THÔNG SỐ SRCZC
 • Mã đặt hàng 5AGXFA7H4F35C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7D4F27I5G

 • MM# 999G49
 • Mã THÔNG SỐ SRFNN
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7D4F27I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F27I5G

 • MM# 999G17
 • Mã THÔNG SỐ SRFLE
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F27I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F31I5G

 • MM# 999G1C
 • Mã THÔNG SỐ SRFLH
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F31I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7D4F27I3G

 • MM# 999G48
 • Mã THÔNG SỐ SRFNM
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7D4F27I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F31I3G

 • MM# 999G4F
 • Mã THÔNG SỐ SRFNS
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F31I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXBA7D4F27C5G

 • MM# 999G15
 • Mã THÔNG SỐ SRFLD
 • Mã đặt hàng 5AGXBA7D4F27C5G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXFA7H6F35C6G

 • MM# 999G2J
 • Mã THÔNG SỐ SRFMD
 • Mã đặt hàng 5AGXFA7H6F35C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7D6F27C6G

 • MM# 999G4A
 • Mã THÔNG SỐ SRFNP
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7D6F27C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7D4F27C4G

 • MM# 999G45
 • Mã THÔNG SỐ SRFNK
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7D4F27C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G6F35C6G

 • MM# 999G4M
 • Mã THÔNG SỐ SRFNX
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G6F35C6G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGXA7 FPGA 5AGXMA7G4F35C4G

 • MM# 999G4G
 • Mã THÔNG SỐ SRFNT
 • Mã đặt hàng 5AGXMA7G4F35C4G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRFLD

SRFLC

SRFKE

SR4Y1

SRCZC

SRFFQ

SRFNX

SRFNW

SRFMD

SRFMC

SR8T5

SRFLL

SRFNN

SRFLK

SRFNM

SRFLJ

SRFNL

SRFNK

SRFLH

SRFLG

SRFLF

SRFLE

SRFNV

SRFNU

SRFNT

SRFNS

SRFNR

SRFNQ

SRFLN

SRFNP

SRFLM

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.