Intel® MAX® 10 10M50 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF256I6G

 • MM# 965270
 • Mã THÔNG SỐ SR4DS
 • Mã đặt hàng 10M50DAF256I6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 693946

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF484C7G

 • MM# 965271
 • Mã THÔNG SỐ SR4DT
 • Mã đặt hàng 10M50DAF484C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 696777745006

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF672C7G

 • MM# 965272
 • Mã THÔNG SỐ SR4DU
 • Mã đặt hàng 10M50DAF672C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692661

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF484I6G

 • MM# 965273
 • Mã THÔNG SỐ SR4DV
 • Mã đặt hàng 10M50DCF484I6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 691912745780

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50SCE144A7G

 • MM# 965274
 • Mã THÔNG SỐ SR4DW
 • Mã đặt hàng 10M50SCE144A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 693068

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF256C8G

 • MM# 965603
 • Mã THÔNG SỐ SR4P8
 • Mã đặt hàng 10M50DCF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700009746037

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF484I7G

 • MM# 965604
 • Mã THÔNG SỐ SR4P9
 • Mã đặt hàng 10M50DCF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 696598

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF672I7G

 • MM# 965605
 • Mã THÔNG SỐ SR4PA
 • Mã đặt hàng 10M50DCF672I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 698196

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF484C8G

 • MM# 965619
 • Mã THÔNG SỐ SR4PP
 • Mã đặt hàng 10M50DAF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 699640744752

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF672C7G

 • MM# 965620
 • Mã THÔNG SỐ SR4PQ
 • Mã đặt hàng 10M50DCF672C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 694691

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF672I6G

 • MM# 967146
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZG
 • Mã đặt hàng 10M50DAF672I6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702563

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF256A7G

 • MM# 967147
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZH
 • Mã đặt hàng 10M50DCF256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694889746056

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF484C8G

 • MM# 967148
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZJ
 • Mã đặt hàng 10M50DCF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693990744177

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF256C8G

 • MM# 967771
 • Mã THÔNG SỐ SR6HL
 • Mã đặt hàng 10M50DAF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701521745754

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF256I7G

 • MM# 967772
 • Mã THÔNG SỐ SR6HM
 • Mã đặt hàng 10M50DAF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697855745014

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF484I7P

 • MM# 967773
 • Mã THÔNG SỐ SR6HN
 • Mã đặt hàng 10M50DAF484I7P
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 724304

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF672I7G

 • MM# 967774
 • Mã THÔNG SỐ SR6HP
 • Mã đặt hàng 10M50DAF672I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 694249744473

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF672C8G

 • MM# 967775
 • Mã THÔNG SỐ SR6HQ
 • Mã đặt hàng 10M50DCF672C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695685

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50SAE144I7G

 • MM# 967776
 • Mã THÔNG SỐ SR6HR
 • Mã đặt hàng 10M50SAE144I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696624745611

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF484I6G

 • MM# 968828
 • Mã THÔNG SỐ SR7DS
 • Mã đặt hàng 10M50DAF484I6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 696006

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF484I7G

 • MM# 968829
 • Mã THÔNG SỐ SR7DT
 • Mã đặt hàng 10M50DAF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695493746537

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF256I6G

 • MM# 968830
 • Mã THÔNG SỐ SR7DU
 • Mã đặt hàng 10M50DCF256I6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696878

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF256I7G

 • MM# 968831
 • Mã THÔNG SỐ SR7DV
 • Mã đặt hàng 10M50DCF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 692690745742

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50SCE144C8G

 • MM# 968832
 • Mã THÔNG SỐ SR7DW
 • Mã đặt hàng 10M50SCE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 693907

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF256C7G

 • MM# 973682
 • Mã THÔNG SỐ SRBKJ
 • Mã đặt hàng 10M50DAF256C7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694244745448

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DAF672C8G

 • MM# 973683
 • Mã THÔNG SỐ SRBKK
 • Mã đặt hàng 10M50DAF672C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 698879

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF256C7G

 • MM# 973685
 • Mã THÔNG SỐ SRBKL
 • Mã đặt hàng 10M50DCF256C7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698336746559

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50DCF484C7G

 • MM# 973686
 • Mã THÔNG SỐ SRBKM
 • Mã đặt hàng 10M50DCF484C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702547745665

Intel® MAX® 10 10M50 FPGA 10M50SAE144C8G

 • MM# 973687
 • Mã THÔNG SỐ SRBKN
 • Mã đặt hàng 10M50SAE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696772745354

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4PQ

SR4PP

SR6HP

SR6HN

SR6HM

SR6HL

SR4PA

SR5ZJ

SRBKN

SRBKM

SR5ZH

SRBKL

SR5ZG

SRBKK

SRBKJ

SR4P9

SR4P8

SR4DV

SR7DS

SR4DU

SR4DT

SR4DS

SR6HR

SR6HQ

SR7DW

SR7DV

SR7DU

SR4DW

SR7DT

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Bộ nhớ flash cho người dùng

Bộ nhớ flash cho người dùng là kiểu bộ nhớ điện tĩnh có sẵn trong một số dòng thiết bị Intel FPGA.

Bộ lưu trữ cấu hình bên trong

Intel FPGA lưu trữ dữ liệu cấu hình trong bộ lưu trữ cấu hình bên trong hoặc trong các thiết bị bộ nhớ ngoài.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.