Intel® MAX® 10 10M40 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DAF484C7G

 • MM# 965267
 • Mã THÔNG SỐ SR4DP
 • Mã đặt hàng 10M40DAF484C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 744217697546

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DCF672I7G

 • MM# 965268
 • Mã THÔNG SỐ SR4DQ
 • Mã đặt hàng 10M40DCF672I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 698135

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DCF256C7G

 • MM# 965599
 • Mã THÔNG SỐ SR4P5
 • Mã đặt hàng 10M40DCF256C7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 746161693336

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40SAE144C8G

 • MM# 965600
 • Mã THÔNG SỐ SR4P6
 • Mã đặt hàng 10M40SAE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 745581701665

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DAF256C8G

 • MM# 965614
 • Mã THÔNG SỐ SR4PJ
 • Mã đặt hàng 10M40DAF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 746323700327

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DAF256I7G

 • MM# 965615
 • Mã THÔNG SỐ SR4PK
 • Mã đặt hàng 10M40DAF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 746148701059

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DAF484C8G

 • MM# 965616
 • Mã THÔNG SỐ SR4PL
 • Mã đặt hàng 10M40DAF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 745599701316

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DAF484I7G

 • MM# 965617
 • Mã THÔNG SỐ SR4PM
 • Mã đặt hàng 10M40DAF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 745035696862

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40SCE144A7G

 • MM# 965618
 • Mã THÔNG SỐ SR4PN
 • Mã đặt hàng 10M40SCE144A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695901

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DAF256C7G

 • MM# 967143
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZD
 • Mã đặt hàng 10M40DAF256C7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 744619702521

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DAF256I6G

 • MM# 967144
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZE
 • Mã đặt hàng 10M40DAF256I6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 744998691547

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DCF672C7G

 • MM# 967145
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZF
 • Mã đặt hàng 10M40DCF672C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702526

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DAF672C8G

 • MM# 967770
 • Mã THÔNG SỐ SR6HK
 • Mã đặt hàng 10M40DAF672C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 746394697502

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DAF672C7G

 • MM# 968111
 • Mã THÔNG SỐ SR6T2
 • Mã đặt hàng 10M40DAF672C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 744226699456

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DAF672I7G

 • MM# 968112
 • Mã THÔNG SỐ SR6T3
 • Mã đặt hàng 10M40DAF672I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 746274697598

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DCF484C7G

 • MM# 968113
 • Mã THÔNG SỐ SR6T4
 • Mã đặt hàng 10M40DCF484C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693024

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DCF484I7G

 • MM# 968114
 • Mã THÔNG SỐ SR6T5
 • Mã đặt hàng 10M40DCF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 700334

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DCF256A7G

 • MM# 968824
 • Mã THÔNG SỐ SR7DP
 • Mã đặt hàng 10M40DCF256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 744591695948

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DCF256C8G

 • MM# 968825
 • Mã THÔNG SỐ SR7DQ
 • Mã đặt hàng 10M40DCF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 745106700131

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DCF672C8G

 • MM# 968826
 • Mã THÔNG SỐ SR7DR
 • Mã đặt hàng 10M40DCF672C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 744886693370

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DCF256I7G

 • MM# 973678
 • Mã THÔNG SỐ SRBKE
 • Mã đặt hàng 10M40DCF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 746113693729

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DCF484C8G

 • MM# 973679
 • Mã THÔNG SỐ SRBKF
 • Mã đặt hàng 10M40DCF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 744939697944

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40SAE144I7G

 • MM# 973680
 • Mã THÔNG SỐ SRBKG
 • Mã đặt hàng 10M40SAE144I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697794

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40SCE144C8G

 • MM# 973681
 • Mã THÔNG SỐ SRBKH
 • Mã đặt hàng 10M40SCE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 746213691700

Intel® MAX® 10 10M40 FPGA 10M40DAF484I6G

 • MM# 999JFW
 • Mã THÔNG SỐ SRGDK
 • Mã đặt hàng 10M40DAF484I6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 694287

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4PN

SR4PM

SR4PL

SR4PK

SR6HK

SR5ZF

SR5ZE

SR5ZD

SRBKH

SR4PJ

SR6T4

SR6T3

SR6T2

SRBKG

SRBKF

SRBKE

SR4P6

SR4P5

SR6T5

SR7DR

SR7DQ

SR7DP

SR4DQ

SR4DP

SRGDK

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Bộ nhớ flash cho người dùng

Bộ nhớ flash cho người dùng là kiểu bộ nhớ điện tĩnh có sẵn trong một số dòng thiết bị Intel FPGA.

Bộ lưu trữ cấu hình bên trong

Intel FPGA lưu trữ dữ liệu cấu hình trong bộ lưu trữ cấu hình bên trong hoặc trong các thiết bị bộ nhớ ngoài.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.