Intel® MAX® 10 10M25 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DAF256C7G

 • MM# 965261
 • Mã THÔNG SỐ SR4DH
 • Mã đặt hàng 10M25DAF256C7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697362744831

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DAF484I7G

 • MM# 965262
 • Mã THÔNG SỐ SR4DJ
 • Mã đặt hàng 10M25DAF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 694300745020

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DCF256I6G

 • MM# 965264
 • Mã THÔNG SỐ SR4DL
 • Mã đặt hàng 10M25DCF256I6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697245

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DAF256I7G

 • MM# 965594
 • Mã THÔNG SỐ SR4P0
 • Mã đặt hàng 10M25DAF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697657745158

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DCF256C8G

 • MM# 965595
 • Mã THÔNG SỐ SR4P1
 • Mã đặt hàng 10M25DCF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 693962746384

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DCF484I7G

 • MM# 965596
 • Mã THÔNG SỐ SR4P2
 • Mã đặt hàng 10M25DCF484I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 694652745543

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25SCE144A7G

 • MM# 965598
 • Mã THÔNG SỐ SR4P4
 • Mã đặt hàng 10M25SCE144A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700761

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DAF484C8G

 • MM# 965612
 • Mã THÔNG SỐ SR4PG
 • Mã đặt hàng 10M25DAF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692685744514

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DCF484C8G

 • MM# 965613
 • Mã THÔNG SỐ SR4PH
 • Mã đặt hàng 10M25DCF484C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 691789745773

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DAF256I6G

 • MM# 967141
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZB
 • Mã đặt hàng 10M25DAF256I6G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 691602

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25SCE144I7G

 • MM# 967142
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZC
 • Mã đặt hàng 10M25SCE144I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694734745568

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DAF256A7G

 • MM# 967767
 • Mã THÔNG SỐ SR6HG
 • Mã đặt hàng 10M25DAF256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695491744129

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DAF256I7P

 • MM# 967768
 • Mã THÔNG SỐ SR6HH
 • Mã đặt hàng 10M25DAF256I7P
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697754

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DCF484C7G

 • MM# 967769
 • Mã THÔNG SỐ SR6HJ
 • Mã đặt hàng 10M25DCF484C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693713745896

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DAF484C7G

 • MM# 968108
 • Mã THÔNG SỐ SR6SZ
 • Mã đặt hàng 10M25DAF484C7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 700878744748

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DCF484I6G

 • MM# 968109
 • Mã THÔNG SỐ SR6T0
 • Mã đặt hàng 10M25DCF484I6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 698333

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25SCE144C8G

 • MM# 968110
 • Mã THÔNG SỐ SR6T1
 • Mã đặt hàng 10M25SCE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695410745343

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DAF256C8G

 • MM# 973674
 • Mã THÔNG SỐ SRBKA
 • Mã đặt hàng 10M25DAF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700566746575

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DCF256A7G

 • MM# 973675
 • Mã THÔNG SỐ SRBKB
 • Mã đặt hàng 10M25DCF256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697494745743

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DCF256C7G

 • MM# 973676
 • Mã THÔNG SỐ SRBKC
 • Mã đặt hàng 10M25DCF256C7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 692244745344

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DCF256I7G

 • MM# 973677
 • Mã THÔNG SỐ SRBKD
 • Mã đặt hàng 10M25DCF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701794744528

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DCF484A7G

 • MM# 999LG9
 • Mã THÔNG SỐ SRGNA
 • Mã đặt hàng 10M25DCF484A7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 696206

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DAF484A7G

 • MM# 999LGA
 • Mã THÔNG SỐ SRGNB
 • Mã đặt hàng 10M25DAF484A7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 697224

Intel® MAX® 10 10M25 FPGA 10M25DAF484I6G

 • MM# 99C99M
 • Mã THÔNG SỐ SRMNA
 • Mã đặt hàng 10M25DAF484I6G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991D

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4P2

SR6HH

SR4P1

SR6HG

SR4P0

SR6T1

SR6T0

SR5ZC

SR5ZB

SR6SZ

SR4DL

SRBKD

SRGNB

SR4DJ

SRBKC

SRGNA

SRBKB

SR4DH

SR4P4

SR6HJ

SRBKA

SR4PH

SR4PG

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Bộ nhớ flash cho người dùng

Bộ nhớ flash cho người dùng là kiểu bộ nhớ điện tĩnh có sẵn trong một số dòng thiết bị Intel FPGA.

Bộ lưu trữ cấu hình bên trong

Intel FPGA lưu trữ dữ liệu cấu hình trong bộ lưu trữ cấu hình bên trong hoặc trong các thiết bị bộ nhớ ngoài.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.