Intel® MAX® 10 10M04 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DCU324A7G

 • MM# 965254
 • Mã THÔNG SỐ SR4DB
 • Mã đặt hàng 10M04DCU324A7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 700008

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SAM153I7G

 • MM# 965255
 • Mã THÔNG SỐ SR4DC
 • Mã đặt hàng 10M04SAM153I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 691996745087

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SAU169C8G

 • MM# 965481
 • Mã THÔNG SỐ SR4KS
 • Mã đặt hàng 10M04SAU169C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694732745885

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SCM153I7G

 • MM# 965482
 • Mã THÔNG SỐ SR4KT
 • Mã đặt hàng 10M04SCM153I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 702575

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SCU169I7G

 • MM# 965483
 • Mã THÔNG SỐ SR4KU
 • Mã đặt hàng 10M04SCU169I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 692811746289

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DAU324I7G

 • MM# 965577
 • Mã THÔNG SỐ SR4NJ
 • Mã đặt hàng 10M04DAU324I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 697199744366

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DCF256C8G

 • MM# 965578
 • Mã THÔNG SỐ SR4NK
 • Mã đặt hàng 10M04DCF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695879745538

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SAM153C8G

 • MM# 965580
 • Mã THÔNG SỐ SR4NM
 • Mã đặt hàng 10M04SAM153C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 744791758592

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DAF256C8G

 • MM# 967127
 • Mã THÔNG SỐ SR5Z1
 • Mã đặt hàng 10M04DAF256C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 693675746404

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DAF256I7G

 • MM# 967128
 • Mã THÔNG SỐ SR5Z2
 • Mã đặt hàng 10M04DAF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695636744558

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DCU324I7G

 • MM# 967129
 • Mã THÔNG SỐ SR5Z3
 • Mã đặt hàng 10M04DCU324I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 693123744119

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DAF256C7G

 • MM# 967747
 • Mã THÔNG SỐ SR6GW
 • Mã đặt hàng 10M04DAF256C7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694828745745

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SCE144C8G

 • MM# 967749
 • Mã THÔNG SỐ SR6GY
 • Mã đặt hàng 10M04SCE144C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 692559745736

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SCU169A7G

 • MM# 967750
 • Mã THÔNG SỐ SR6GZ
 • Mã đặt hàng 10M04SCU169A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700190744878

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DCF256A7G

 • MM# 968812
 • Mã THÔNG SỐ SR7DC
 • Mã đặt hàng 10M04DCF256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698485

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DCF256I7G

 • MM# 968813
 • Mã THÔNG SỐ SR7DD
 • Mã đặt hàng 10M04DCF256I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698372744399

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SAU169I7G

 • MM# 968814
 • Mã THÔNG SỐ SR7DE
 • Mã đặt hàng 10M04SAU169I7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 693691744496

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DAU324C8G

 • MM# 973660
 • Mã THÔNG SỐ SRBJW
 • Mã đặt hàng 10M04DAU324C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 697497744228

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DCU324C8G

 • MM# 973661
 • Mã THÔNG SỐ SRBJX
 • Mã đặt hàng 10M04DCU324C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695353745777

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DCU324I7P

 • MM# 973662
 • Mã THÔNG SỐ SRBJY
 • Mã đặt hàng 10M04DCU324I7P
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692768

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SCE144A7G

 • MM# 973663
 • Mã THÔNG SỐ SRBJZ
 • Mã đặt hàng 10M04SCE144A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 691595744875

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SCM153C8G

 • MM# 973664
 • Mã THÔNG SỐ SRBK0
 • Mã đặt hàng 10M04SCM153C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700849745046

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SCU169C8G

 • MM# 973665
 • Mã THÔNG SỐ SRBK1
 • Mã đặt hàng 10M04SCU169C8G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698870745995

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SAU324I7G

 • MM# 978970
 • Mã THÔNG SỐ SRCYN
 • Mã đặt hàng 10M04SAU324I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 697066744690

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SCU324C8G

 • MM# 978981
 • Mã THÔNG SỐ SRCYZ
 • Mã đặt hàng 10M04SCU324C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 701395745321

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04DAF256A7G

 • MM# 983295
 • Mã THÔNG SỐ SREKW
 • Mã đặt hàng 10M04DAF256A7G
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696018

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SAU324C8G

 • MM# 99A9T7
 • Mã THÔNG SỐ SRKJF
 • Mã đặt hàng 10M04SAU324C8G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 724893

Intel® MAX® 10 10M04 FPGA 10M04SCU324I7G

 • MM# 99A9T8
 • Mã THÔNG SỐ SRKJG
 • Mã đặt hàng 10M04SCU324I7G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 726265

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR7DC

SR4DC

SR4NM

SR4DB

SR4NK

SREKW

SR4NJ

SR7DE

SR7DD

SR6GW

SRCYZ

SR6GZ

SR6GY

SRBJZ

SRBJY

SRBJX

SRBJW

SR4KU

SR4KT

SR4KS

SRCYN

SRKJF

SRKJG

SR5Z3

SR5Z2

SR5Z1

SRBK1

SRBK0

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Bộ nhớ flash cho người dùng

Bộ nhớ flash cho người dùng là kiểu bộ nhớ điện tĩnh có sẵn trong một số dòng thiết bị Intel FPGA.

Bộ lưu trữ cấu hình bên trong

Intel FPGA lưu trữ dữ liệu cấu hình trong bộ lưu trữ cấu hình bên trong hoặc trong các thiết bị bộ nhớ ngoài.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.