Vòng làm mát bằng chất lỏng DIMM TIMM FXXWKLCDMTM

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Thermal interface material spare kit for Liquid-Cooling Loop.
    To be installed in memory heat spreaders in the liquid cooling loop.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Liquid-Cooling Loop DIMM TIMM FXXWKLCDMTM, Single

  • MM# 999L5N
  • Mã đặt hàng FXXWKLCDMTM
  • ID Nội dung MDDS 803349

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 6909195095

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System S9256WK1HLC Compute Module Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62481
Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62485
Intel® Server System S9248WK2HLC Compute Module Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62490
Intel® Server System S9232WK1HLC Compute Module Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62493
Intel® Server System S9232WK2HLC Compute Module Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 62498

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.