1600W AC Common Redundant Power Supply AXX1600TCRPS

0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1600 W AC common redundant power supply, 80 PLUS* Titanium
    efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1600W AC Common Redundant Power Supply AXX1600TCRPS, Single

  • MM# 999CJR
  • Mã đặt hàng AXX1600TCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.