1U Compute Module Blank Node Filler AXXFC1UBLANK

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U compute module blank for the Intel(R) Server Chassis FC2000 product family

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U Compute Module Blank Node Filler AXXFC1UBLANK, Single

  • MM# 999D49
  • Mã đặt hàng AXXFC1UBLANK

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9256WK1HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9248WK1HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9232WK1HAC Q1'20 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Mô-đun điện toán hệ thống máy chủ Intel® S9232WK1HLC Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.