1U Compute Module Blank Node Filler AXXFC1UBLANK

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U compute module blank for the Intel(R) Server Chassis FC2000 product family

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U Compute Module Blank Node Filler AXXFC1UBLANK, Single

  • MM# 999D49
  • Mã đặt hàng AXXFC1UBLANK

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® D50TNP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System D50TNP1MHCPAC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 50756
Intel® Server System D50TNP1MHCRLC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 50760
Intel® Server System D50TNP1MHCRAC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 50762

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 51154

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.