1U Compute Module Blank Node Filler AXXFC1UBLANK

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U compute module blank for the Intel(R) Server Chassis FC2000 product family

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U Compute Module Blank Node Filler AXXFC1UBLANK, Single

  • MM# 999D49
  • Mã đặt hàng AXXFC1UBLANK

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® D50TNP

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System S9256WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50869
Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50873
Intel® Server System S9232WK1HAC Compute Module Q1'20 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50879
Intel® Server System S9232WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50881

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.