Bộ vòng làm mát bằng chất lỏng FXXWKLCLP

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Liquid Cooling loop spare kit for 1U compute modules and 2U service modules

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Liquid-Cooling Loop Kit FXXWKLCLP, Single

  • MM# 999D44
  • Mã đặt hàng FXXWKLCLP
  • ID Nội dung MDDS 803349

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.