DSP Builder for Intel® FPGAs Phiên bản Pro

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Công cụ mô phỏng FPGA Intel®
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành 2014
 • Phiên bản Mới nhất 23.4
 • Ngày Phát hành Mới nhất December, 2023
 • Cấp phép Paid, Need License
 • Thiết bị được hỗ trợ Intel Agilex® 7, Intel® Stratix® 10, Intel® Arria® 10, Intel® Cyclone® 10 GX devices
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019 Enterprise, Red Hat* Enterprise Linux* 8.6, Red Hat* Enterprise Linux* 8.7, Red Hat* Enterprise Linux* 9.x, Ubuntu* 18.04, Ubuntu* 20.04, Ubuntu* 22.04, SUSE* 12.1 SP5, SUSE* 15 SP3, SUSE* 15 SP4

Thông tin bổ sung

 • Mô tả DSP Builder for Intel® FPGAs is a digital signal processing (DSP) design tool that enables Hardware Description Language (HDL) generation of DSP algorithms directly from the MathWorks Simulink* environment onto Intel® FPGAs.
 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay
 • URL thông tin bổ sung Download

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.