Bộ công cụ phát triển FPGA MAX® II

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật bảng mạch

 • Giao diện SPI, MAC, USB, JTAG, PHY
 • Bộ nhớ SRAM
 • Tính năng Đặc biệt LCD
 • Phiên bản Production

Thông tin bổ sung

 • Mô tả This is a prototyping and evaluation platform that provides designers with an easy way to assess the features of the MAX II device and to begin building custom solutions with the MAX II device.
 • Hướng dẫn sử dụng Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

MAX® II FPGA Development Kit DK-MAXII-1270N

 • MM# 980001
 • Mã đặt hàng DK-MAXII-1270N
 • ID Nội dung MDDS 803258

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473301180

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.